asp. Sebastian Jończy

asp. Sebastian Jończy

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

 

Zdiagnozowane zagrożenie: kierujący samochodami ciężarowymi nie stosują się do znaku B - 18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie ponad 8 ton”;

Miejsce: Klecza Dolna ul. Rogatka;

Zakładany cel: wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Ograniczenie ilości zdarzeń / zgłoszeń odnotowanych w okresie 01.01.2024 roku  - 30.06.2024 roku o 20% w porównaniu kwartalnym (styczeń, luty, marzec) - (kwiecień, maj czerwiec);

Działania: cel będzie monitorowany na podstawie okresowych rozmów z mieszkańcami  ulicy Rogatka lub Sołtysem wsi Klecza Dolna. Założono, że rozmowy będą przeprowadzone dwukrotnie w ciągu przyjętego okresu realizacji działań. Cel będzie monitorowany również na podstawie liczby odnotowywanych w KSIP oraz SWD, zdarzeń (wzrostu / spadku), jak również w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, przynajmniej raz w miesiącu;

Współpraca: Sołtys sołectwa Klecza Dolna, WRD KPP Wadowice, Straż Miejska w Wadowicach;

 

 

Rejon działania: KPP Wadowice - MIEJSCOWOŚCI: Barwałd Dolny, Klecza Dolna i Górna;

 

Numer pokou: 23

Telefon stacjonarny: 47 83 27 341

Telefon komorkowy: 662 047 264

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail: Dzielnicowy.wadowice8@wadowice.policja.gov.pl

 

 

 

Powrót na górę strony