asp. Sebastian Jończy

asp. Sebastian Jończy

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

 

Klecza Dolna - rejon ulicy Rogatka;

 

ZAGROŻENIA: nagminne niestosowanie się uczestników ruchu kołowego do znaku drogowego pionowego B-18 ZAKAZ WJAZDU POJAZDÓW o RZECZYWISTEJ MASIE pow. 8 ton. Powyższe powoduje wzmożone zagrożenie w ruchu kołowym. We wskazanym rejonie dochodzi do wypadków oraz kolizji. Powyższe stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu kołowym, a także przyczynia się do dewastacji nawierzchni jezdni;

 

Rejon działania: KPP Wadowice - MIEJSCOWOŚCI: Barwałd Dolny, Klecza Dolna i Górna;

 

Numer pokou: 23

Telefon stacjonarny: 47 83 27 341

Telefon komorkowy: 662 047 264

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail: Dzielnicowy.wadowice8@wadowice.policja.gov.pl

 

 

 

Powrót na górę strony