asp. sztab. Tomasz Korzeniowski

asp. sztab. Tomasz Korzeniowski

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

 

Zdiagnozowane zagrożenie:  spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zakłócanie ładu o porządku publicznego, demoralizacja dzieci i młodzieży;

Miejsce: sklep „ EURO” ul. Wspólna 5 w miejscowości Woźniki oraz teren przyległy;

Zakładany cel: wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Ograniczenie ilości zdarzeń / zgłoszeń odnotowanych w okresie 01.01.2024 roku  - 30.06.2024 roku o 50% w porównaniu kwartalnym (styczeń, luty, marzec) - (kwiecień, maj czerwiec);

Działania: cel będzie monitorowany na podstawie okresowych rozmów z mieszkańcami  miejscowości Woźniki  Założono, że rozmowy będą przeprowadzone dwukrotnie w ciągu przyjętego okresu realizacji działań. Cel będzie monitorowany również na podstawie liczby odnotowywanych w KSIP oraz SWD, zdarzeń (wzrostu / spadku), jak również w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, przynajmniej raz w miesiącu;

Współpraca: Wójt Gminy Tomice, Sołtys sołectwa Woźniki;

 

Rejon działani: KPP Wadowice - MIEJSCOWOŚCI: Woźniki, Lgota, Witanowice, Zygodowice;

 

Numer pokoju: 21

Telefon stacjonarny: 47 83 27 221

Telefon Komórkowy: 662 046 059

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail: http://Dzielnicowy.wadowice12@wadowice.policja.gov.pl

Powrót na górę strony