asp. sztab. Tomasz Korzeniowski

asp. sztab. Tomasz Korzeniowski

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

 

Witanowice - rejon skrzyżowania ulicy Kościelnej, ulicy Jana Pawła II oraz ulicy Plebańskiej;

ZAGROŻENIA: nagminne niestosowanie się uczestników ruchu kołowego do znaku drogowego pionowego B-20 STOP. Powyższe powoduje wzmożone zagrożenie w ruchu kołowym. Na w/w skrzyżowaniu dochodzi do wypadków i kolizji. Powyższe stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu kołowym;

 

Rejon działani: KPP Wadowice - MIEJSCOWOŚCI: Woźniki, Lgota, Witanowice, Zygodowice;


 

 

Numer pokoju: 21

Telefon stacjonarny: 47 83 27 221

Telefon Komórkowy: 662 046 059

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail: Dzielnicowy.wadowice12@wadowice.policja.gov.pl

Powrót na górę strony