mł. asp. Mateusz Fidelus

mł. asp. Mateusz Fidelus

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

 

Chocznia - rejon przystanku PKP Drapówka;

 

 

ZAGROŻENIA: gromadzenie się osób będących pod działaniem alkoholu, a także spożywających alkohol, dopuszczających się zakłócania spokoju i porządku publicznego, spoczynku nocnego, niszczenia mienia, w tym także wyposażenia i infrastruktury PKP oraz zanieczyszczenia miejsca publicznego;

Rejon działania: 

KPP Wadowice - MIEJSCOWOŚCI: Chocznia, Kaczyna;

 

Numer pokoju: 19

Telefon stacjonarny: 47 83 27 329

Telefon komórkowy: 662 040 710

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail: Dzielnicowy.wadowice6@wadowice.policja.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 
Powrót na górę strony