mł. asp. Mateusz Fidelus

mł. asp. Mateusz Fidelus

 

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

 

Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu, zakłócanie ładu porządku, zanieczyszczanie miejsca publicznego oraz inne wykroczenie o charakterze porządkowym;

Miejsce: boisko Sportowe Klubu ,,Relaks Wysoka’’ oraz teren przyległy tj. ulicy Sportowej w miejscowości Wysoka;

Zakładany cel: zniwelowanie wskazanego problemu. Ograniczenie ilości zdarzeń / zgłoszeń odnotowanych w okresie 01.01.2024 roku  - 30.06.2024 roku o 50% w porównaniu kwartalnym (styczeń, luty, marzec) - (kwiecień, maj czerwiec);

Działania: cel będzie monitorowany na podstawie okresowych rozmów z mieszkańcami wsi oraz sołtysem. Rozmowy przeprowadzane będą co najmniej czterokrotnie, a zostaną m.in. udokumentowane w formie notatek  ze wskazaniem m.in. ilości przeprowadzonych rozmów, osób oraz podsumowania w formie oceny poczucia bezpieczeństwa mieszkańców liczona liczbowo.. Cel będzie monitorowany również na podstawie liczby odnotowywanych w KSIP oraz SWD, zdarzeń (wzrostu / spadku), jak również w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, przynajmniej raz w miesiącu;

Współpraca: Straż Miejska w Wadowicach, Sołtys miejscowości Wysoka;
 

 

Rejon działania: KPP Wadowice - MIEJSCOWOŚCI: Babica, Roków, Stanisław Górny, Wysoka;

 

Numer pokoju: 19

Telefon stacjonarny: 47 83 27 246

Telefon komórkowy: 662 046 013

 

 

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

Powrót na górę strony