sierż. Michał Marciniak

sierż. Michał Marciniak

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r.

 

JAROSZOWICE / ZBYWACZÓWKA – rejon altany przy CENTRUM KULTURY

 

ZAGROŻENIA ;

Gromadzenie się osób mogących popełniać wykroczenia o charakterze porządkowym. W szczególności mogą one spożywać alkohol w miejscu publicznym, co może skutkować także wystąpieniem zjawisk demoralizacji wśród nieletnich. W/w zdarzenia mogą występować w godzinach popołudniowych i wieczornych. Przebywanie tam wymienionych osób skutkuje także wystąpieniem wykroczeń z art. 145 KW – zaśmiecaniem miejsc publicznych.

 

Rejon działania:  KPP Wadowice - MIEJSCOWOŚCI: Gorzeń Dolny i Górny, Jaroszowice, Ponikiew, Zawadka;

 

Numer pokoju: 23

Telefon stacjonarny: 47 83 27 241

Telefon komórkowy: 662 039 512

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail: Dzielnicowy.wadowice9@wadowice.policja.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony