sierż. Michał Marciniak

sierż. Michał Marciniak

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

 

Zdiagnozowane zagrożenie: grupowanie się młodzieży dopuszczającej się wykroczeń porządkowych, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zakłócanie ładu i porządku publicznego, inne wykroczenia porządkowe takie jak zaśmiecanie, niszczenie zieleni;

Miejsce: Jaroszowice – rejon mostu drogowego na rzece Skawa;

Zakładany cel: wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Ograniczenie ilości zdarzeń / zgłoszeń odnotowanych w okresie 01.01.2024 roku  - 30.06.2024 roku o 20% w porównaniu kwartalnym (styczeń, luty, marzec) - (kwiecień, maj czerwiec);

Działania: cel będzie monitorowany na podstawie okresowych rozmów z mieszkańcami Jaroszowic. Założono, że rozmowy będą przeprowadzone dwukrotnie w ciągu przyjętego okresu realizacji działań. Cel będzie monitorowany również na podstawie liczby odnotowywanych w KSIP oraz SWD, zdarzeń (wzrostu / spadku), jak również w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, przynajmniej raz w miesiącu;

Współpraca: Sołtys sołectwa Jaroszowice, Sołtys sołectwa Jaroszowice – Zbywaczówka, Straż Miejska w Wadowicach;

 

 

Rejon działania:  KPP Wadowice - MIEJSCOWOŚCI: Gorzeń Dolny i Górny, Jaroszowice, Ponikiew, Zawadka;

 

Numer pokoju: 23

Telefon stacjonarny: 47 83 27 241

Telefon komórkowy: 662 039 512

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail: http://Dzielnicowy.wadowice9@wadowice.policja.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony