sierż. sztab. Wojciech Bińkowski

sierż. sztab. Wojciech Bińkowski

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

 

Zdiagnozowane zagrożenie:  grupowanie się  osób dopuszczających się wykroczeń porządkowych (spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecanie, zakłócanie ładu i porządku publicznego, żebractwo);

Miejsce: Wadowice os. XX Lecia 20 ( sklep WIZAN ) oraz sąsiadujące bloki 17 i 18;

Zakładany cel: wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Ograniczenie ilości zdarzeń / zgłoszeń odnotowanych w okresie 01.01.2024 roku  - 30.06.2024 roku o 20% w porównaniu kwartalnym (styczeń, luty, marzec) - (kwiecień, maj czerwiec);

Działania: cel będzie monitorowany na podstawie okresowych rozmów z mieszkańcami  oś. XX Lecia. Założono, że rozmowy będą przeprowadzone dwukrotnie w ciągu przyjętego okresu realizacji działań. Cel będzie monitorowany również na podstawie liczby odnotowywanych w KSIP oraz SWD, zdarzeń (wzrostu / spadku), jak również w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, przynajmniej raz w miesiącu;

Współpraca: Rada Osiedlowa numer 1, 4, Straż Miejska w Wadowicach, właściciel sklepu Wizan ( Wadowice os.  XX Lecia  20);

 

Rejon działania: 

KPP Wadowice - OSIEDLA: XX-lecia, Jedność, Jesionowe; ULICE: Fabryczna, Kochanowskiego, Legionów do nr 25, Lwowska, numery nieparzyste od nr 17 do nr 95, Niecała, Piłsudskiego numery nieparzyste od ronda gen. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną Sienkiewicza numery parzyste, Żeromskiego, 12-pułku piechoty, Beskidzka, Błonie, Brzozowa, Dr. Putka numery nieparzyste, Energetyków, Gotowizna, Groble, Legionów od nr 26, Lwowska numery parzyste od nr 88, Pogodna, Polna, Spokojna, Świerkowa, Tatrzańska, Wenecja, Wiosenna, Wowry, Zegadłowicza numery nieparzyste, Konstytucji 3 Maja numery parzyste;

 

Numer pokoju: 12

Telefon stacjonarny: 47 83 27 319

Telefon komórkowy: 662 040 118

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail: Dzielnicowy.wadowice4@wadowice.policja.gov.pl

 

 

 

 

 

 
Powrót na górę strony