sierż. Wojciech Łętocha

sierż. Wojciech Łętocha

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

 

Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu, zakłócanie ładu porządku, zanieczyszczanie miejsca publicznego oraz inne wykroczenie o charakterze porządkowym;

Miejsce: sklep ogólnospożywczy ,,GS ” ul. Główna 356, 34-123 Chocznia;

Zakładany cel: wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Ograniczenie ilości zdarzeń / zgłoszeń odnotowanych w okresie 01.01.2024 roku  - 30.06.2024 roku o 20% w porównaniu kwartalnym (styczeń, luty, marzec) - (kwiecień, maj czerwiec);

Działania: cel będzie monitorowany na podstawie okresowych rozmów z mieszkańcami oraz sołtysem miejscowości Chocznia. Założono, że rozmowy będą przeprowadzone dwukrotnie w ciągu przyjętego okresu realizacji działań. Cel będzie monitorowany również na podstawie liczby odnotowywanych w KSIP oraz SWD, zdarzeń (wzrostu / spadku), jak również w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, przynajmniej raz w miesiącu;

Współpraca: Straż Miejska w Wadowicach, Sołtys miejscowości Chocznia;
 

 

Rejon działania: 

KPP Wadowice - MIEJSCOWOŚCI: Chocznia, Kaczyna;

 

Numer pokoju: 19

Telefon stacjonarny: 47 83 27 329

Telefon komórkowy: 662 040 710

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail: Dzielnicowy.wadowice6@wadowice.policja.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 
Powrót na górę strony