sierż. Wojciech Łętocha

sierż. Wojciech Łętocha

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r.

 

Chocznia – rejon SP nr 2 – ul. Główna 65

 

ZAGROŻENIA ;

W godzinach wieczorowo-nocnych, szczególnie w okresie weekendów gromadzenie się osób spożywających alkohol. Będąc pod działaniem alkoholu osoby te zanieczyszczają miejsce publiczne oraz dopuszczają się innych wykroczeń o charakterze porządkowym, mogą również zakłócać porządek publiczny i spoczynek nocny. Ponadto dochodzi we wskazanym rejonie do niszczenia mienia.

Rejon działania: 

KPP Wadowice - MIEJSCOWOŚCI: Chocznia, Kaczyna;

 

Numer pokoju: 19

Telefon stacjonarny: 47 83 27 329

Telefon komórkowy: 662 040 710

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail: Dzielnicowy.wadowice6@wadowice.policja.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 
Powrót na górę strony