sierż.szt. Przemysław Rzońca

sierż. szt. Przemysław Rzońca

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

 

Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zakłócanie ładu i porządku publicznego, inne wykroczenia porządkowe takie jak zaśmiecanie, niszczenie mienia;

Miejsce: punkt widokowy w rejonie zapory w miejscowości Świnna Poręba w rejonie posesji Świnna Poręba 85;

Zakładany cel: wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Ograniczenie ilości zdarzeń / zgłoszeń odnotowanych w okresie 01.01.2024 roku  - 30.06.2024 roku o 20% w porównaniu kwartalnym (styczeń, luty, marzec) - (kwiecień, maj czerwiec);

Działania: cel będzie monitorowany na podstawie okresowych rozmów z mieszkańcami okolicznych posesji. Założono, że rozmowy będą przeprowadzone dwukrotnie w ciągu przyjętego okresu realizacji działań. Zostaną m.in. udokumentowane w formie notatek (łącznie dwie notatki), że wskazaniem m.in. ilości przeprowadzonych rozmów, osób oraz podsumowania w formie oceny poczucia bezpieczeństwa mieszkańców mierzonej w procentach albo liczbowo. Cel będzie również monitorowany na podstawie liczby odnotowywanych w KSIP oraz SWD, zdarzeń (wzrostu/spadku), jak również w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, przynajmniej raz na kwartał; 

                       
Współpraca: Urząd Gminy Mucharz, Sołtys miejscowości Świnna Poręba, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie;

 

 

Rejon działania: 

KPP Wadowice - MIEJSCOWOŚCI: Mucharz, Jaszczurowa, Skawce, Świnna Poręba, Koziniec, Zagórze;

 

Numer pokoju: 22

Telefon stacjonarny: 47 83 27 238

Telefon komórkowy: 662 043 869

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail: http://Dzielnicowy.wadowice10@wadowice.policja.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony