sierż. sztab. Konrad Antosz

sierż. sztab. Konrad Antosz

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

 

Spytkowice ul. Szkolna - rejon ZSP;

ZAGROŻENIA: dochodzi do zakłóceń porządku publicznego;

 

Rejon działania: PP Spytkowice - miejscowości: Lipowa, Miejsce, Spytkowice;

 

Telefon stacjonarny: 47 83 27 550

Telefon komórkowt: 668 012 258

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail: Dzielnicowy.spytkowice2@wadowice.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony