sierż. sztab. Konrad Antosz

sierż. sztab. Konrad Antosz

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.
 
Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu w miejscu publicznym oraz popełnianie wykroczeń porządkowych praz osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu;

Miejsce: rejon parkingu przy kościele w ciągu drogi DK44 w Spytkowicach ul. Jana Pawła II 2;

Zakładany cel: ograniczenie występowania zjawiska w postaci spożywania alkoholu w miejscu publicznym oraz popełniania wykroczeń porządkowych oraz zmniejszenie ilości odnotowanych zdarzeń;

Działania: systematyczne kontrole w/w rejonu, rozmowy z okolicznymi mieszkańcami, współpraca z podmiotami poza policyjnymi;

Współpraca: KPP Wadowice, KP Brzeźnica, UG Spytkowice, Sołtys Sołectwa Spytkowice;
 

 

Rejon działania: PP Spytkowice - miejscowości: Lipowa, Miejsce, Spytkowice;

 

Telefon stacjonarny: 47 83 27 550

Telefon komórkowt: 668 012 258

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail: Dzielnicowy.spytkowice2@wadowice.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony