sierż. sztab. Dawid Błachut

sierż. sztab. Dawid Błachut

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

 

 
Zdiagnozowane zagrożenie:
spożywanie alkoholu w miejscu publicznym oraz popełnianie wykroczeń porządkowych praz osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu;

Miejsce: rejon parkingu przy sklepie „Groszek” w Ryczowie ul. Oświęcimska 7;

Zakładany cel: ograniczenie występowania zjawiska w postaci spożywania alkoholu w miejscu publicznym oraz popełniania wykroczeń porządkowych oraz zmniejszenie ilości odnotowanych zdarzeń;

Działania: systematyczne kontrole w/w rejonu, rozmowy z okolicznymi mieszkańcami, współpraca z podmiotami poza policyjnymi;

Współpraca: KPP Wadowice, KP Brzeźnica, UG Spytkowice, Sołtys Sołectwa Ryczów;

 

Rejon działania: PP Spytkowice - miejscowości: Bachowice, Półwieś, Ryczów;

 

Telefon stacjonarny: 47 83 27 550

Telefon komórkowy: 662 288 993

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail:Dzielnicowy.spytkowice1@wadowice.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony