Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych - KPP w Wadowicach

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Małgorzata Worecka

Iwona Kołodziej

 

tel. 47 83 27 215

fax. 47 83 27 250