Wydział Kryminalny - KPP w Wadowicach

Wydział Kryminalny

Naczelnik:

podinsp. Piotr Bobik

Z-ca Naczelnika:

kom. Sebastian Barcik

 

tel. 47 83 27 231

fax. 47 83 27 250