Wydział Prewencji - KPP w Wadowicach

Wydział Prewencji

Naczelnik:

kom. Artur Studnicki

Z-ca Naczelnika: 

podkom. Marek Skoczylas

 

tel. 47 83 27 239

fax. 47 83 27 250